BÃO "VÀNG"

By An Thien Vo

Đầu tư bỏ "khoán" tìm "vàng"
Mạng lưới đại lý ngày càng rộng ra
Hoan hô "Vê - Tờ" (*) nhà ta
Cứu nguy dòng chảy tiền hàng đóng băng.


(*) "Vê - Tờ": Công ty CP KD và ĐT Vàng Việt Nam (VGB) và Ngân hàng Techcombank

More...

THIỆN – ÁC

By An Thien Vo

Thiện - Ác trấn giữ cửa
Đón khách từ mười phương
Hoa - hương dâng lễ Phật
Vái lành tránh xa dữ
Đạo công tâm phán xét
Tội hay phước ngươi gieo
Ác hoặc Thiện sẽ tiếp
Tâm dưỡng thân tu tấn
Nghiệp dữ dần lùi xa
Nghiệp lành điềm nhiên đến. 

7h20 sáng Melbourne Thứ Ba ngày 13/11/2007

More...

BÁT CHÁNH ĐẠO

By An Thien Vo

Phước báo hay nghiệp báo
Tiền kiếp có gieo nhơn
Hiện kiếp đà hái quả
Truyền đến hậu hậu kiếp
Chư Bồ Tát thánh hiền
Khai thị ngộ nhập Phật
Cộng tự lực tự thân
Nở sen đạo bát chánh.

Thiên Ân_6h40 sáng Melbourne Thứ Ba ngày 13/11/2007

More...

ĐẠO CỦA KHOA HỌC [*]

By An Thien Vo

Đạo giác ngộ từ bi
Gieo hạt giống bồ đề
Diệt khổ độ chúng sanh
Duy nhất tôn giáo lành
Thỏa nhu cầu khoa học
Nơi nào khoa học ngừng
Đạo từ tâm bước tới
Chuyển nghiệp kiếp luân hồi
Vãng sanh cực lạc cõi.

Thiên Ân_6h50 sáng Melbourne Thứ Ba ngày 13/11/2007


[*] Lời phát biểu của Albert Einstein về đạo Phật

More...

ĐÓA HOA TÂM

By An Thien Vo

Viếng thăm Quang Minh Tự [1]
Vu Lan báo hiếu mùa
Vọng niệm chợt tan biến
Như pháp Phật nhiệm màu
Mẹ thánh hiền Quán Âm
Ban nước bình cam lộ
Quét sạch gánh ưu phiền
Giết ma bằng từ - tuệ
Giác ngộ đạo chúng sanh
Đóa hoa tâm khai sáng.

6h30 sáng
Melbourne Thứ Ba ngày 13/11/2007


[1] Chùa Quang Minh – 18 Burke Street BrayBrook Vic 3019 Australia

More...

NHƯ LAI TÂM

By An Thien Vo

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Vô minh sinh tâm ma
Tạo tác nghiệp báo chướng
Hồi hướng công đức Phật
Diệt ma bằng gươm trí
Gieo hạt giống từ bi
Đạo tâm xây kiên cố
Nhờ hồng ân tri Phật
Vô lượng từ tâm pháp
Nhất niệm A Di Đà
Hóa tiêu dao giải thoát.

Thiên Ân_5h50 chiều Melbourne Thứ Hai ngày 12/11/2007

More...

ĐÁNH TAN GIẶC NIỆM

By An Thien Vo

Kính tặng Ba Cô Ngọc và Quan Thế Âm Bồ Tát

Tâm cơ dùng gì để quét?
Giặc niệm lấy gì để dẹp?
Chổi chùa lá đa sẵn có
Bồ Đề Di Đà kề bên
Chạy quanh chạy quất tìm Phật
Phiền não đâm tượt nảy mầm
Thân vô thường tâm bấn loạn
Giựt mình vạt áo ma ni
Lắng lòng nam mô tịnh độ
Nhất tâm thượng phẩm thượng sanh.

Con_Chim_Sâu của Ba_Võ Thiên Ân
9h tối
Melbourne Chủ Nhật ngày 11/10/2007

More...

BIỂN HÁT BÀI CA PHỤ MẪU

By An Thien Vo

Kính tặng Ba Mẹ kính yêu của con 

Ba - cả một đời long đong lận đận
Mẹ - cũng một đời lận đận long đong
Ghép vào nhau chợt đo đếm từng ngày
Thiên Ân Bá Nghĩa khi nào lớn khôn?
Đủ dài đủ rộng gánh lấy mơ ước
Hóa rồng hóa phượng dệt chiếu cuộc đời 
Nước mắt nào chảy ngược xuôi
Mẹ Cha nuốt lấy nụ cười tặng con
Rọc con tim giấu tấn lòng
Máu nhòa ứa lệ nấc từng đêm thâu
Thâm cùng nghĩa tận non sâu
Biển chan chứa hát bài ca đẫm tình.

 
Con_Chim_Sâu của Ba Mẹ_Võ Thiên Ân
12h45 sáng Melobourne Thứ Bảy ngày
10/11/2007

More...

SẮC LỆNH THƯỢNG ĐẾ

By An Thien Vo

Thất vọng là gì hở Anh?
Tinh thần ta ngã mộng đời phân vân
Niềm tin đặt lên bàn cân
Ngả nghiêng chới với chẳng bằng hôm qua
Nhưng mà Thượng Đế sẽ ra
Sắc lệnh ban xuống nỗi buồn trảm đi
Lòng tin phục chức qui y
Sắc phong ánh sáng soi đường ta đi.

8h30 sáng Melbourne Thứ Sáu ngày 09/11/2007

More...

THIÊN ĐƯỜNG NGỰ Ở TIM TA

By An Thien Vo

Nếu Anh cắc cớ hỏi Em
Con đường phía trước dặm trường bao nhiêu?
Thì Em ú ớ trả lời
Ồ ! Thì chắc cỡ… mười lần bàn tay
Đếm sao được đo sao đây?
Thước nào đong đủ ngày dài đêm sâu
Ngẫm suy trăng trắng mái đầu
Nửa đời chen lấn tìm lều dung thân
Thiên đường địa ngục chẳng phân
Biên giới lằn ranh người trần đắn đo
Đâu địa ngục đâu thiên đường?
Rõ ràng ràng rõ thì còn sầu ai
Mở hai mắt mở thật tròn
Nhìn vào tim để thấy đường Anh đi
Thiên đường địa ngục có chi
Tự ta cảm nhận lẽ thường trần gian.

8h45 sáng Melbourne Thứ Sáu ngày 09/11/2007

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'3910','2lljunkgu77876dmliom8md375','0','Guest','0','54.162.159.33','2018-09-24 15:27:47','/')